نویسنده = مهدی منصوری
کارکردهای فلسفه اسلامی در استنباط معارف دینی

دوره 9، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 113-130

سید محمد طباطبایی؛ مهدی منصوری


جایگاه اندیشه وجود در مکتب صدرایی

دوره 7، شماره 2، آذر 1400، صفحه 55-72

حمید عرب مختاری؛ مهدی منصوری