نویسنده = محمدمهدی داور
رویکرد سهروردی در درمان بیماری های نفس

دوره 9، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 25-44

نادیا مفتونی؛ محمدمهدی داور


مبانی الهیاتی مدینۀ فاضلۀ سهروردی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 9-26

نادیا مفتونی؛ محمدمهدی داور