نویسنده = سیده عالیه نقوی
رابطه نفس و قوا از منظر عرفان نظری

دوره 9، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 35-50

سیده عالیه نقوی؛ شاهین محمودی منفرد؛ علی فضلی


تنقیح مبانی انسان‌شناختی آموزه کمال در عرفان نظری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 137-152

سیده عالیه نقوی؛ مصطفی فرهودی؛ وحید سهرابی فر