نویسنده = غلامرضا فیاضی
هیولای فلسفی در چالش منطقی

دوره 2، شماره 2، آذر 1395، صفحه 53-72

احمد حیدرپور؛ غلامرضا فیاضی