کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تشکیک در وجود از دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مصباح

دوره 9، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 131-146

سید حسین اکبرپور غازانی؛ روح الله سوری


ملاک اختیار از نظر علامه طباطبایی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 145-159

یوسف معزز


وجود رابط و مستقل از دیدگاه علامه طباطبایی، استاد مصباح یزدی و استاد جوادی آملی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 161-172

رسول آقائی آلانق؛ محمود دزفولی‌نسب


بررسی و نقد استدلال علامه طباطبایی بر اثبات وجود رابط

دوره 5، شماره 2، آذر 1398، صفحه 33-48

احمد حیدرپور؛ سینا علوی‌تبار


عینیت یا غیریت علت غایی با غایت از منظر علامه طباطبایی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-108

ایمان دین‌دار اصفهانی


اعتباریت ماهیت از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-118

حامد کمیجانی