کلیدواژه‌ها = حکمت
تبیین علل و حکمت تضادها و تقابلات در جهان آفرینش از نگاه استاد مطهری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 57-74

علیرضا فاضلی؛ علی حسینی؛ محمد عدالتی نسب


حیات علمی حکیم سبزواری

دوره 4، شماره 2، آذر 1397، صفحه 113-136

علی‌اکبر مردانی