راهنمای نویسندگان

  1. ویژگی‌های کلّی مقاله

- مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده(گان) باشد و در سامانه مجله به آدرس زیر بارگذاری شود: (nasim-e-kherad.ismc.ir).

- هرگونه ارتباط با مجله تنها از راه های اعلام شده در بخش «تماس با ما» مقدور است. همچنین صدور گواهی پذیرش برای نویسنده(گان) و گواهی داوری برای داوران، تنها به گونه خودکار در سامانه انجام می پذیرد. لطفا از تماس با سردبیر و... پرهیز کنید. 

- نویسندگان محترم برای ثبت مقاله، نخست باید در سامانه نام نویسی کنند. در این مرحله درج دقیق نام نویسنده(گان) و وابستگی سازمانی آنها برابر الگوی ذیل، ضروری است. 

  1.  اعضای هیات علمی: رتبه علمی (استادیار، دانشیار، استاد)، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، پست الکترونیک دانشگاهی.
  2. طلاب حوزه علمیه: مقطع علمی (دانش پژوه یا دانش آموخته)، (سطح 4 یا سطح 3)، رشته...، شهر، کشور، پست الکترونیک.
  3. دانشجویان: مقطع علمی (دانشجو یا دانش آموخته)، (دکتری یا ارشد) رشته...، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، پست الکترونیک دانشگاهی.

- نویسندگان گرامی از ارسال همزمان دو مقاله پرهیز کنند؛ زیرا تا سرنوشت یک مقاله به طور کامل روشن نشود، مقاله بعدی از دستورکار خارج می شود.  

- برابر قوانین ابلاغی، نویسنده مقاله پژوهشی باید دارای مدرک سطح چهار حوزه یا دکتری تخصصی (ph.d) مرتبط با فلسفه باشد. در غیر این صورت می تواند با مشارکت شخصی با شرایط یادشده (ترجیحا اعضای هیئت علمی)، مقاله را منتشر نماید. 

- مقاله نباید در نشریۀ دیگری منتشر شده باشد و تا پایان داوری نیز نباید به مجلۀ دیگری فرستاده شود.

- هزینه های انتشار مقاله 600.000 تومان می باشد که نویسندگان گرامی آنرا به شماره شبای (IR680600520101105555551093) به­ نام «مرکز مدیریت حوزه های علمیه» پرداخت کرده و تصویر فیش واریزی را به آدرس (nasimekherad@chmail.ir) ارسال نمایند. دقت نمایید که حتما نام شما به عنوان پرداخت کننده ثبت شده باشد. همچنین در بخش توضیحات فیش پرداختی قید نمایید: «هزینه انتشار مقاله در مجله نسیم خرد، نام و نام خانوداگی». در غیر این صورت، پرداخت مبلغ از سوی شما قابل احراز نمی باشد. 

- مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهند شد و ممکن است در شماره‌های بعدی چاپ شوند.

- مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدۀ نویسنده است.

- مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله آزاد است.

- اگر مقاله مستخرج از پایان نامه است باید اطلاعات اثر وابسته ذکر گردد؛ (عنوان گامل، استادراهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه یا حوزه محل تحصیل). 

- رعایت اصول اخلاقی مجله در همۀ مراحل تدوین، ارائه و نشر مقاله ضروری است. 

- کم‌ترین امتیاز لازم برای چاپ مقاله در مجله 70 (از 100 امتیاز برگه ارزیابی) است. مقالات با امتیاز 55 برای اصلاح به مؤلف بازگردانده می‌شوند و پس از کسب امتیاز 70 به چاپ خواهند رسید.

- هر مقاله را دست‌کم دو داور ناشناس ارزیابی می‌کنند.

- شیوۀ نگارش و دستور خط مقالات باید مبتنی‌بر آیین نگارش مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

- مقاله باید شامل 4500 تا 7500 کلمه باشد.

- اگر موضوع پژوهش شما در مقالات گذشته مجله «نسیم خرد» پیشینه‌ای دارد، حتما در متن به آن اشاره نموده و در بخش منابع آنرا ذکر نمایید. 

  1. اجزای مقاله

عنوان: نام کلّی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.

مشخصات نویسنده: نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبۀ علمی و رایانامه.

چکیده: شرح جامعی از مقاله (بین 200 تا 250 واژه) شامل تصویری کلّی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌ها.

کلیدواژه‌ها: پنج تا هفت واژۀ تخصصی که اهمیت آن‌ها در مقاله بیش از سایر واژه‌هاست.

مقدمه: تبیین، ضرورت، پیشینه و اهداف مسئله (به اجمال).

پیکرۀ اصلی: متن اصلی مقاله، مبانی نظری، بحث و تحلیل، استنباط و استنتاج، نقد (در صورت نیاز)، تقسیم‌بندی‌های محتوایی و... .

نتیجه: نتایج منطقی و مفید مقاله.

پانوشت: توضیحات ضروری در پایین صفحات.

منابع: فهرست منابع مقاله.

  1. شیوۀ تنظیم متن

- مقاله داخل صفحۀ A4، به قلم (IRlotus) و اندازۀ 13 با فاصلۀ سطر 1 در محیط واژه‌پرداز word نوشته شده باشد.

- ابتدای هر بند، به‌جز اولین بندِ زیر هر عنوان، با نیم سانتی‌متر تورفتگی شروع شود.

- نقل‌قول‌های مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و در یک بند مستقل، با 1 سانتی‌متر تورفتگی از چپ و قلم 12 تنظیم شوند.

- عنوان بخش‌های اصلی و زیربخش‌های مقاله شماره‌گذاری و سیاه (بولد) شوند و قبل از آن‌ها یک سطر سفید باشد.

- آیات، روایات و نقل‌قول‌های غیرفارسی در پانوشت ترجمه شوند.

  1. شیوۀ ارجاع

1-4. درون متن

نام خانوادگی مؤلف (یا نام معروف)، تاریخ نشر اثر: جلد/ صفحه یا صفحات؛ نمونه: (طباطبایی، 1385: 1/15-20)؛ (ملاصدرا، 1356: 91).

نکته: اگر در متن به دو یا چند اثر از یک مؤلّف ارجاع داده‌اید که همه در یک سال چاپ شده‌اند، با نوشتن «الف»، «ب» و... در کنار سالِ چاپ، از هم متمایز شوند؛ مثال: (بهشتی، 1389الف: 26).

2-4. فهرست منابع

- کتاب

نام خانوادگی مؤلّف (یا نام معروف)، نام مؤلف، تاریخ نشر اثر (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، نام کتاب (ایرانیک)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، شمارۀ جلد، محلّ نشر: نام ناشر (بدون ذکر واژۀ «انتشارات»)؛ مثال:

مطهری، مرتضی (۱۳۹۹)، انسان در قرآن، قم: صدرا.

طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح فضل‌الله یزدی طباطبایی و هاشم رسولی، تهران: ناصرخسرو.

- مقاله

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، تاریخ نشر اثر (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا مجله (ایرانیک و بدون ذکر واژۀ مجله و...)، شمارۀ انتشار: صفحاتی که مقاله در آن آمده است؛ نمونه:

میرزایی، علیرضا (1397)، «رویکرد انتقادی به نگاه اندیشمندان اسلامی درباره معراج»، انسان‌پژوهی دینی، ش 40: 198-200.

یادآوری: در بخش منابع اگر نام مؤلف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌شود. همچنین، ابتدا منابع فارسی و عربی می‌آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوی و... ذکر می‌شود.