تماس با ما

تلفن: 02537759375 

تلفکس: 02537759315 

آدرس: قم، خیابان 19دی (باجک)، کوچه3 (کوچه مسجدسیداسماعیل)، مدرسه مهدیه (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی). 

صندوق پستی: 3714717863 

صندوق پستی الکترونیک: nasimekherad@chmail.ir


CAPTCHA Image