حکمت ادبی 3 (توحید به روایت هشتم)

مطالب عمومی

نویسنده

گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

حکمت ادبی 3 (توحید به روایت هشتم)


 

 

عنوان مقاله [English]

Literary wisdom 3 (monotheism according to the eighth narration)

نویسنده [English]

  • rouhollah souri
Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Khwarazmi University, Tehran
چکیده [English]

Literary wisdom 3 (monotheism according to the eighth narration)