نمایه‌سازی مجله "نسیم خرد" در پایگاه بین‌المللی لینکدین

نمایه‌سازی مجله "نسیم خرد" در پایگاه بین‌المللی لینکدین

مجله علمی پژوهشی «نسیم خرد» در پایگاه بین‌المللی لینکدین، نمایه شد. این پایگاه یکی از پایگاه های مهم برای آشنایی و معرفی مجلات، افراد علمی و پیشه های گوناگون است. لینک پیوند در پایگاه به شرح زیر است: 

https://www.linkedin.com/in/nasimekherad-journal-06184628a