نمایه سازی مجله در پایگاه های بین المللی

باسلام 

به لطف الهی و تلاش همکاران، مجله نسیم خرد در دو پایگاه بین المللی گوگل اسکالر و آکادمیا نمایه شده است. آدرس و لینک پنل مجله در این دو پایگاه و پایگاه‌های دیگر در بخش «اطلاعات نشریه» منوی «بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها» قابل دسترسی است.

هم اکنون در حال رایزنی با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc) هستیم. یکی از الزامات این پایگاه، انتشار دست‌کم ۲۴ مقاله در سال است که باتوجه به دوفصلنامه بودن این مجله، باید در هر شماره دست‌کم ۱۲ مقاله منتشر سازد. برای این منظور شماره چهاردهم مجله که پیش‌تر در قالب ۶ مقاله منتشر شده بود، به ۱۲ مقاله افزایش یافت.