درباره نشریه

انسان ابعاد وجودی گوناگونی دارد و دین نیز ساحت­های گوناگونی چون عقاید، اخلاق و احکام را فرا می­ گیرد. البته عقاید، نقش کلیدی و محوری در منظومه دین دارد؛ زیرا التزام به اخلاق و احکام دینی درگرو گرایش اعتقادی به آن است. فلسفه اسلامی در کنار عرفان و کلام، درپی کشف هندسه اعتقادی دین است. دستکم نقش فلسفه در استنباط ابعاد اعتقادی دین، به علم اصول در استنباط احکام عملیه می‌ماند که شرط لازم است، نه کافی.

ازاین­رو فیلسوفان مسلمان مانند دیگر اندیشمندان دینی نقش بسزایی در جنبش نرم‌افزاری، تولید علم و روند تمدن‌سازی خواهند داشت؛ به­ ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، که زمینه حضور اندیشمندان دینی در عرصه تحولات فکری و فرهنگی فراهم شده است. انتشار مجله نسیم خرد در راستای ارتقای پژوهش در حوزه فلسفه اسلامی و ترویج معارف اعتقادی اسلام بوده و درپی زمینه سازی برای تحقق آرمانهای اعتقادی دین در جامعه اسلامی است.

این مجله در مهرماه 1390 آغاز به کار کرد. پس از طراحی و تصویب اساسنامه، آیین نامه­ های اجرایی و علمی، در زمستان 1391 اولین پیش شماره آن به چاپ رسید. در تاریخ 1394/10/12 مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 76690 دریافت شد. طبق قوانین ابلاغی از سوی وزارت ارشاد، پیش شماره های منتشر شده در حکم مجله داخلی قلم داد شد و نخستین شماره رسمی مجله در زمستان 1394 به چاپ رسید. این مجله در تاریخ 1397/3/30 موفق به دریافت رتبه علمی- ترویجی شد که از شماره دوم به بعد را فرا می­ گیرد.

شایان یادآوری است که این مجله تا تاریخ 1401.4.30 دوازده شماره را بر سامانه دیگری منتشر کرده بود. اما به سبب برخی کاستیها و مشکلات فنی، از تاریخ 1401.5.1 شماره های خود را بر سامانه جدید (nasim-e-kherad.ismc.ir) بارگزاری نمود.    

پژوهش­گران محترم می­ توانند آثار خود را برابر آیین نامه مندرج در مجله تنظیم کنند و به سامانه اختصاصی مجله ارسال نمایند. مجله نسیم خرد مقالاتی در موضوعات ذیل را ارزیابی و چاپ خواهد کرد:

 1. ترویج یا نقد دیدگاه های فلسفی
 2. پاسخ به شبه ها و نقدها در بنیان فلسفه اسلامی
 3. مباحث مربوط به عرفان و حکمت متعالیه
 4. بحث های معرفت شناسی
 5. فلسفه های مضاف
 6. فلسفه تطبیقی (اسلام و غرب)
 7. نقد برخی مبانی ناروای فلسفه غرب
 8. تاریخ فلسفه اسلامی
 9. اسلامی‌سازی علوم انسانی
 10. آموزش و معرفی قواعد فلسفی
 11. معرفی شخصیت های فلسفی (زندگی­نامه، آثار، آرا و ...)
 12. خلاصه و معرفی کتاب
 13. مباحثات مکتوب درباره موضوعات فلسفی