نمایه سازی مجله نسیم خرد در پایگاه بین المللی isc

نمایه سازی مجله نسیم خرد در پایگاه بین المللی isc

نشریه «نسیم خرد» موفق به نمایه‌سازی در پایگاه «موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلامی» شد. این پایگاه بین‌المللی، مجله‌های علمی را از سراسر جهان اسلام نمایه کرده و به‌گونه سالانه پایش می‌نماید. نمایه‌سازی در این پایگاه، مایه سرآمدی نشریات علمی است. برای بازدید از نمایه اینجا را کلیک کنید.