معرفت نفس در آثار علامه حسن‌زاده

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانش پژوه سطح سه فلسفه اسلامی، مرکز تخصصی آموزش فلسفه اسلامی، حوزه علمیه، قم ، ایران

چکیده

آنچه در این مقاله مورد توجه خوانندگان قرار می‌گیرد روزنه‌ی کوچکی به معرفت نفس انسانی است، معرفتی که به جرأت می‌توان گفت ریشه‌ی معارف عقلی و نقلی است. در این مقاله، بعد از اشاره به تعریف نفس، به مراحل تکامل نفس ناطقه پرداخته شده، سپس تجرد همه مراتب، خصوصاً تجرد عقلی و فوق‌عقلیِ نفس تبیین شده است. از جمله ویژگی‌های برجسته‌ی این مقاله، اشاره به اتحاد نفس و بدن می‌باشد که در مواضع متعددی از آثار علامه حسن‌زاده به آن اشاره شده است. در نهایت، بدن از مراتب نازله‌ی نفس معرفی می‌شود. در منظر ایشان، انسان متعلق به یک نشأه از وجود نیست؛ بلکه موجودی طبیعی، مثالی، عقلی، الهی و دارای مقام تجرد و فوق‌تجرد است و وحدت انسان، وحدت عددی نیست؛ بلکه وحدت حقّه ظلیه است که حدّ یقف برای او نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-Knowledge in Allama Hassan-Zada’s Works

نویسنده [English]

 • Hosein Sharifi kondori
Scholar of the third level of Islamic philosophy, specialized center for teaching Islamic philosophy, seminary, Qom, Iran
چکیده [English]

What is addressed here is a small opening to human’s self-knowledge, the knowledge that one can definitely refer to as the root for rational and traditional knowledge. In the present article, after referring to a definition of the ‘self’ or the ‘soul’, we have dealt with the stages of perfection of the rational soul; then, we have explained the incorporeity of all orders, especially the rational incorporeity and super-rational incorporeity of the soul. Among the prominent features of this article is a reference to the unity of the soul and the body, referred to in various places in Allama Hassan-Zada’s works. Finally, the body is introduced as the lower orders of the soul. In his view, the man does not belong to one mode of existence; rather, he is a natural, ideal, rational, divine creature with an incorporeity of status, and the man’s unity is not a numeral one; rather, it is a true but shadowy unity with no limitation

کلیدواژه‌ها [English]

 • soul
 • orders of incorporeity
 • rational incorporeity
 • unity of the soul and the body
 • super-rational incorporeity
 1. * نهج‌البلاغه

  1. حسن‌زاده‌آملی، حسن، دروس معرفت نفس، چاپ نوید اسلام.
  2. ـــــــــــــــ، عیون مسائل النفس و شرح آن، ترجمة ابراهیم احمدیان و سید مصطفی بابایی، نشر بکاء.
  3. ـــــــــــــ، گنجینه گوهر روان، نثر طوبی، چاپ اول.
  4. صدرالمتالهین، مفاتیح الغیب، مؤسسه تحقیقات فرهنگى، چاپ اول.
  5. طباطبایی، محمدحسین، بدایة الحکمة، موسسه النشر الاسلامی، چاپ 18.
  6. طوسی، نصیرالدین، شرح اشارات وتنبیهات، چاپ اول، بوستان کتاب.
  7. مجلسی، بحار الانوار، بیروت، 1404 قمری.