حیات علمی حکیم سبزواری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

گروه فلسفه اسلامی، مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی، حوزه علمیه قم

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی زندگی فیلسوف‏ بلندمرتبه و حکیم ‏الهى، حاج ملاهادی سبزواری و شرح حال و حیات علمی آن فلیسوف فرزانه انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که فعالیت فلسفی ملاهادی چگونه و نقش این فیلسوف عارف، در پیشبرد فلسفه‏ و حکمت چه قدر بوده است؟ این تحقیق به سؤال‌های جانبی دیگری نیز می‌پردازد. همچنین در این پژوهش، نقش ایشان در تشریح افکار ملاصدرا بیان شده است. روش تحقیق، روش کتابخانه‌ای است و از جمله نتایجی که از این پژوهش به دست می‌آید، این است که حکیم سبزواری، مشهورترین فیلسوفِ قرن سیزدهم است که این آوازه‌ی بلند، به این دلیل است که افکار و آرای صدرالمتألهین را شرح و بسط داده و اغماض‌های آن را روشن ساخته، به‌گونه‌ای که به تصریح برخی فلسفه‏، کسی بهتر از ملاهادی، افکار صدرالمتألهین را شرح نداده و از میان آثار گران‌بهای او، این مطلب به خوبی نمایان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scientific Life of Hakim Sabzewari

نویسنده [English]

 • AliAkbar Mardani
Department of Islamic Philosophy, Center for Specialized Education of Islamic Philosophy, Qom Seminary
چکیده [English]

The present study aims at investigating the life of high-rank philosopher and theosophist, Haj Mulla Hadi Sabzewari and explaining his scientific life. The main question of the study is as follows: “How was Mulla Hadis’s scientific activity, and how much was this mystic-philosopher’s role in advancing philosophy and theosophy?” This study deals with other subsidiary questions as well. Besides, in this study, we have stated Hakim Sabzewari’s role in explanation of Mulla Sadra’s thoughts. The research method was using library resources. And among the findings is that Hakim Sabzewari was the best-known philosopher in 13th century, and that his fame was due to his exposition of Mulla Sadra’s thoughts and ideas, clarifying its complications in a way that – as some philosophers have pointed out – no one has exposited Mulla Sadra’s thoughts better than he has. This is quite clear in his invaluable works

کلیدواژه‌ها [English]

 • theosophy
 • philosophical effort
 • theosophist
 • Sabzewar
 • asceticism
 1. اسعدی، سیدحسن، فلسفه‏ از آغاز تا مطهری، مشهد، آستان قدس رضوی، بی‌‌تا.
 2. امین، سید محسن، اعیان الشیعه، جلد دهم، قم، دارالمعارف للمطبوعات، بی‌تا.
 3. امینیان، مختار، مبانی فلسفه اسلامی، قم، بوستان کتاب، 1383.
 4. حسینی کوهساری، اسحاق، تاریخ فلسفه اسلامی، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، 1387.
 5. سبزواری، ملاهادی، اسرار الحکم، قم، مطبوعات دینی، بی ‌تا.
 6. ـــــــــــــــــــ، رسائل حکیم سبزواری، تعلیق، تصحیح و مقدمه: سیدجلال ‌الدین آشتیانی، قـم، اسـوه، بـی‌تـا.
 7. ـــــــــــــــــــ، منطق و مباحث الفاظ، مقدمه: مهدی محقق و پروفسور توشـی هیکو ایزوتسـو، بی جـا، بی‌تا.
 8. ـــــــــــــــــــ، شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه‏ حکمت، قسمت امور عامه و جوهر و عرض، تصحیح و مقدمه و تعلیقـه: مهدی محقق و پروفسـور توشـی هیکو.
 9. سجادی، سید جعفر، فرهنگ و معارف اسلامی، جلد سوم، تهران، دانشگاه تهران، بی‌تا.
 10. سعادت‌پرور، حاج شیخ علی، پاسداران حریم عشق، جلد نهم، نسخه نور، بی‌تا.
 11. صدوقی سها، منوچهر، تاریخ حکما و متأخرین بر صدرالمتألهین، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، بی‌تا.
 12. علـوی، احمـد بـن زیـن العابدین، شـرح کتاب القبسـات، مؤسسـه مطالعات اسلامی، بـی‌تا.
 13. قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویه‏، جلد دوم، قم، بوستان کتاب، بی‌تا.
 14. مختاری، رضا، سیمای فرزانگان، جلد سوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، بی‌تا.
 15. مطهری، مرتضی، مجموعه‏ آثار، جلد چهاردهم، تهران، صدرا، بی‌تا.
 16. میرداماد، محمدباقر، السیداحمد العلوی، تقویم الایمان و شرحه، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، بی‌تا.
 17. نعمه، عبدالله، فلسفه شیعه، ترجمه: سید جعفر غضبان، تبریز، کتاب‌فروشی ایران، بـی‌تا.