نقش معاجم موضوعی فلسفی در پژوهش و بسترسازی برای تولید علم

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

سطح 4 حوزه علمیه، قم، ایران

چکیده

جستجو در متون فلسفی می‌تواند به دو صورت جستجوی لفظی و مفهومی انجام پذیرد، اما جستجوی لفظی به تنهایی نمی‌تواند خواسته‌ی محققین را برآورده کند و حتماً نیاز است امکاناتی برای جستجوی مفهومی در متون فراهم شود، بر این اساس، یکی از ابزارهای دستیابی به این مهم، ابزار معاجم موضوعی است تا بتواند ما را تا حد زیادی به نتایج جستجوی مد نظر پژوهشگران نزدیک کند. در این نوشتار سعی شده چگونگی تحلیل محتوای متون فلسفی به‌صورت موضوع، نمایه، کلیدواژه و سیستم‌های جانبی (مشترکات، مترادفات، مرتبطات و...) در معاجم موضوعی و اهمیت فوق‌العاده‌ی آنها در راستای آسان‌سازی و دقت هر چه تمام‌تر در تحقیق و پژوهش در قالب جستجوی مفهومی برای پژوهشگران و محققان علوم فلسفی و حکمت و تولید علم از این طریق، بحث شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Thematic Philosophical Dictionaries in Research and Preparing the Ground for Producing Knowledge

نویسنده [English]

 • HamidReza Shir-Maleki
Level 4 seminary, Qom, Iran
چکیده [English]

An inquiry in philosophical texts can be done in two ways: literal search and conceptual search. But a literal search alone cannot fulfill the needs of the researchers and there is always a need to facilities for conceptual searches in texts as well. One of the tools to achieve this goal is the thematic dictionaries that make us much closer to the searches needed by researchers. In this article, we have tried to explain how to analyze the contents of the philosophical texts in the form of themes, indices, key words, and peripheral systems (commonalities, synonyms, related words, etc.) in thematic dictionaries so that we may clarify their extraordinary importance in facilitating research and increasing precision in conceptual searches for researches and scholars in philosophical sciences and producing knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

 • thematic philosophical dictionaries
 • thematic classification
 • indexation
 • making key words
 • conceptual searches
 1. سامانه مرکز تحقیقات کامپیوتری نور
 2. سامانه مرکز تحقیقات کامپیوتری نور
 3. سامانه مرکز تحقیقات کامپیوتری نور
 4. سامانه مرکز تحقیقات کامپیوتری نور
 5. سامانه مرکز تحقیقات کامپیوتری نور
 6.