اعطای جایزه «دکتر کاظمی آشتیانی» از سوی بنیاد ملی نخبگان به استاد روح‌الله سوری (سردبیر محترم نشریه نسیم خرد)

با اعلام بنیاد ملی نخبگان کشور، دکتر روح الله سوری، استادیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی به عنوان هیئت علمی برگزیده "طرح دکتر کاظمی آشتیانی" انتخاب و موفق به دریافت جایزه این طرح شد.
بنیاد ملی نخبگان هر ساله به منظور ارتقای توانمندی‌های استادیاران جوان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌‌های‌ علمی کشور و تسهیل فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در قالب "طرح دکتر کاظمی آشتیانی" تسهیلاتی را به برگزیدگان این طرح اعطا می کند. حائزان شرایط بر اساس امتیاز حاصل از فعالیت‌های نخبگانی، تأیید کارگروه تخصصی و تأیید رئیس بنیاد نخبگان انتخاب می‌شوند. اعطای تسهیلاتی مانند اعتبار پژوهشی، اعتبار تجهیزات، اعتبار حمایت از ایفای مسئولیت های اجتماعی و تسهیلات فرهنگی-رفاهی بنیاد از جمله امتیازات این طرح برای برگزیدگان به شمار می رود.

مجله نسیم خرد این موفقیت را به دکتر روح الله سوری تبریک می گوید.