نقش ادراک امکان فقری در سبک زندگی توحیدی (آثار فردی و عملی)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه، قم، ایران

چکیده

نظریه امکان فقری از نوآوری‌های ملاصدراست. امکان فقری همان نیاز ذاتی ممکنات است، که برپایه آن هیچ استقلالی برای معلول قابل تصور نیست تا جایی که تصورِ ذهنی حقیقتِ معلول، بدون تصور علتش ممکن نیست. طراحی چنین نظریه بدیعی قطعاً آثار نظری و عملی فراوانی درپی دارد که موجب تحول و دگرگونی مسائل بالادستی می‌شود. این پژوهش به بررسی پیامدهای ادراک امکان فقری در سبک زندگی توحیدی می‌پردازد. البته این آثار به نظری و عملی، و آثار عملی به فردی و اجتماعی دسته‌بندی می‌شوند و تحقیق کنونی تنها آثار عملیِ فردی را پیگیری می‌کند. دیدگاه امکان فقری مباحثی چون ایثار، دفع تکبر، اصالت یافتن دعا، ترک محبت ماسوا و نترسیدن از غیر خداوند را از پایه دگرکون می‌کند؛ در برخی از ‌آن‌ها حلّال شبهات است و در برخی دیگر با ایجاد ذهنیتی جدید، تصویری نوین از مسئله به دست می‌دهد؛ برای نمونه، امکان فقری روشن می‌کند که دعا مقتضای ذات سراسرْ فقر آدمی است، نه ابزاری برای دستیابی به خواهش‌های نفسانی. چنان‌که باور عمیق به اینکه همه مخلوقات کاملاً به خدا نیازمندند، ترس از بزرگ‌ترین قدرت‌ها را از دل برمی‌کند و برای انجام وظایف الهی دلیری به ارمغان می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Realizing the ‘Possibility in the Sense of Need’ in the Monotheistic Lifestyle (Individual and Practical Effects)

نویسندگان [English]

 • Rouhollah Souri 1
 • alireza Zarafshani 2
1 Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Khwarazmi University, Tehran, Iran
2 Fourth-level scholar of seminary, Qom, Iran
چکیده [English]

The theory of ‘possibility in the sense of need’ (imkān faqrī) is among Mulla Sadra’s innovations. Possibility in the sense of need is the very essential need of the possible beings, according to which no independence is conceivable for the effect, to the extent that the mental image of the truth of the effect is not possible without imagining its cause. Designing such a creative theory has definitely many theoretical and practical consequences that lead to alteration and evolution in upstream issues. The present study investigates the consequences of realizing the possibility in the sense of need in the monotheistic lifestyle. Of course, these consequences are divided into theoretical and practical; and the latter type is divided into individual and social. The present study pursues just the individual practical ones. The view of ‘possibility in the sense of need’ alters discussions such as self-sacrifice, removing arrogance, principality of prayer, giving up loving others and not fearing anyone other than God. In some of them, it resolves doubts and in some others, it creates a new mentality to offer a new image of the issue. For instance, the ‘possibility in the sense of need’ clarifies that praying is the necessary feature of human’s all needy existence, not a tool for accessing sensual passions. A deep belief that all creatures are completely in need of God removes fear of the greatest powers and brings about courage for performing divine obligations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • possibility in the sense of need
 • monotheistic lifestyle
 • the consequences of possibility in the sense of need
 1. آذرتاش، آذرنوش (1396)، فرهنگ جدید عربی ـ فارسی، تهران: نشر نی.
 2. دهخدا، علی‌اکبر (1379)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 3. راغب اصفهانی، حسین (بی‌تا)، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار الشامیة.
 4. سجادی، جعفر (بی‌تا)، فرهنگ و معارف اسلامی، بی‌جا.
 5. طباطبایی، محمدحسین (1390)، المیزان، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
 6. ــــــــ (1391)، نهایة الحکمة، تعلیقه عباسعلی سبزواری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 7. مجلسی، محمدتقی، (1403ق)، بحارالانوار، بیروت: ، دار إحیاء التراث العربی.
 8. مصباح یزدی، مجتبی (1392)، بنیادی‌ترین اندیشه‌ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 9. مصباح یزدی، محمدتقی (1389)، خداشناسی در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 10. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (1981م)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 11. نراقی، ملامهدی (1383)، جامع‌السعادات، تعلیق و تصحیح سید محمد کلانتر، نجف: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.