نویسنده = حبیب الله دانش شهرکی
بررسی تطبیقی نظریه پلورالیسم دینی از منظر شوآن و ملاصدرا

دوره 9، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 173-194

محمد شیروانی؛ حبیب الله دانش شهرکی