کلیدواژه‌ها = اجتهاد در عقاید
ضرورت اجتهاد در معارف اعتقادی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-120

سیدمحمد طباطبایی