حکمت ادبی 1 و 2 (داستان انسان)

مطالب عمومی

نویسنده

گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی تهران


عنوان مقاله [English]

Literary Wisdom 1 and 2 (Human Story)

نویسنده [English]

  • rouhollah souri
Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Khwarazmi University, Tehran