دیدگاه سهروردی و ملاصدرا درعلم خداوند به جزئیات:بررسی، نقد و نظر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه سطح چهار فلسفه اسلامی، مرکز تخصصی فلسفه اسلامی، حوزه علمیه، قم، ایران

2 استادیار گروه فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

چکیده

مسئله علم خدا به جزئیات یکی از موضوعات مهم مباحث خداشناسی فلسفی است. این موضوع از ناحیه فیلسوفان متعددی از جمله حکیم سهروردی و ملاصدرا مورد بحث قرار گرفته است. شیخ اشراق با اثبات علم حضوری خداوند به جزئیات توانست مهمترین اشکال علم الهی به جزئیات را یعنی تغییر و تجدد را در مادیات مرتفع نماید. از نظر وی در مقام حضور ممکن نزد واجب، تغییر و سکون تفاوتی نخواهد داشت. همچنین ملاصدرا از بساطت وجودی واجب که حاوی همه کمالات اشیاء در مرتبه ذات است علم به مخلوقات را اثبات نمود، پس واجب تعالی در مقام ذات خویش، به مخلوقات به همه روابط ، نسبت ها و نظام های حاکم میان آنها علم دارد چون حقیقت علم، چیزی جز حضور مجرد نزد مجرد نیست. دیدگاه هر یک از این دو حکیم در این موضوع دارای چالش هایی است که در این مقاله به آنها اشاره و تطبیق می شود. نیز در این نوشتار به طرح رهیافتی نو در زمینه علم الهی که همان «علم بلا معلوم» است از میرزا مهدی اصفهانی(ره) اشاره خواهیم کرد. علم بلامعلوم در واقع همان علم الهی است که برخلاف علم بشری متعلق به هیچ معلومی نبوده و فراتر از تمام معلومات موجود شده یا نشده است. در این صورت خداوند به بی نهایت معلوم حاصل شده و نشده علم دارد. اینگونه پندار، علم الهی را محدودمند به سپهر معلوم ها نکرده و از کران مندی معلوم ها بر تارک علم الهی گزندی نخواهد رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of God’s Knowledge of Details from the Perspective of Suhrawardī and Mullā Ṣadrā

نویسندگان [English]

  • MuhammadSadeq Farzam 1
  • Ahmad Shah goli 2
1 Scholar of the fourth level of Islamic philosophy, specialized center of Islamic philosophy, seminary, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Philosophy, Hikmat and Philosophy Research Institute of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The issue of God’s knowledge of details is an important topic in philosophical theology. This issue has been discussed by many philosophers, including Hakim Suhrawardī and Mullā Ṣadrā. By proving God’s presence knowledge of details, the Master of Illuminationism (Shaikh-i-Ishraq) was able to eliminate the most important problem of God’s knowledge to details, i.e., change and renewal in material things. From his point of view, change and constancy will make no difference in terms of the presence of “Possible” with “Necessary”. Mullā Ṣadrā also proved knowledge in creatures simply from the existential simplicity of the Necessary Being, which contains all the perfections of things by its nature. Accordingly, the supreme “Necessary Being”, by its nature, has knowledge of all creatures, all relationships, ratios, and the systems governing them. This power is explained by the fact that the truth of knowledge is nothing but the presence of “Incorporeal” with “Incorporeal”. These two philosophers’ perspectives in this regard have challenges that are mentioned and compared in this article. This article will also give rise to a new approach to God’s knowledge, the “Unknown Knowledge”. God’s knowledge, unlike human knowledge, belongs to no knowledge and is beyond all the known and unknown knowledge. Thus, God has infinite knowledge of both the known and the unknown knowledge. This perspective does not limit God’s knowledge to the sphere of the known, and the limitation of the known will not affect His knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unknown Knowledge
  • God’s knowledge
  • knowledge of details
  • Suhravardi
  • MullaSadra