انتساب صفت عقل به خداوند از منظر ابن سینا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حوزه علمیه دارالسلام

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انتساب صفات، به الله از مباحث مهم کلام و فلسفه است که نقش مهمی را در معرفت الله ایفا می‌کند. در بخش الهیات به معنای اخص شکل جدی‌تری به خود گرفته است. در انتساب برخی صفات به خداوند شکی وجود ندارد؛ اما به دلیل برخی مسائل مانند توقیفی بودن اسماء الهی انتساب صفاتی به حضرت حق مورد اشکال و اختلاف واقع شده است. یکی از آن صفات، صفت عقل است که این مقاله درصدد است تا نظر ابن‌سینا را درباره انتساب این صفت به الله مورد بررسی قرار دهد. با ملاحظه در نظرات شیخ، متوجه می‌شویم وی این انتساب را صحیح می‌داند. هرچند با بحث از ریشه لغت این صفت، بخشی از ابعاد موضوع روشن می‌شود. در این جستار به روش تحقیق کتابخانه‌ای بیان می‌شود که برای جواز عقلی این انتساب شیخ الرئیس از دو طریق عام و یک طریق خاص آن را اثبات می‌کند؛ بدین صورت که نزد وی واجب الوجود همان الله و علّت برای تمام موجودات است و چون واجب الوجود مستلزم تمام کمالات وجودی و علّت واجد تمام کمالات معلول خود است، پس چنین انتسابی بنابر دو طریق وجوبِ وجود و علیت صحیح است. دیگر اینکه نزد ابن‌سینا تجرد و تعقل تلازم دارند و چون خدا نزد وی مجرد محسوب می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت وی خداوند را عاقل می‌داند. البته باید توجه داشت که اثبات صفت عقل برای الله مبتنی بر توقیفی نبودن اسماء و صفات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining Ibn Sina's opinion on the correctness of attributing God to the attribute of intellect

نویسندگان [English]

  • Hossein Gholam Azad 1
  • Mohsen Habibi 2
  • ahmad sharabi farahani 1
1 Daru-alssalam Seminary
2 Allameh tabatabai University
چکیده [English]

Attributing attributes to Allah is one of the important topics of theology and philosophy, which plays an important role in the knowledge of Allah. In the theology department, it has taken a more serious form in a special sense. There is no doubt in attributing some attributes to God; However, due to some issues, such as the prohibition of divine names, attributing attributes to Hazrat Haq has been disputed. One of those attributes is the attribute of intellect, which this article tries to examine Ibn Sina's opinion about attributing this attribute to Allah. Looking at the Sheikh's comments, we realize that he considers this attribution to be correct. However, by discussing the root of this adjective, part of the dimensions of the issue will be clarified. In this essay, it is expressed in the library research method, which proves the rationality of this attribution of Sheikh al-Rais in two general ways and one specific way; In such a way that according to him the Wajib al-Wujud is the same as Allah and the cause for all beings, and since the Wajib al-Wujud requires all the perfections of existence and the cause has all the perfections of its effects, then such an attribution is correct according to the two ways of the necessity of existence and causality. Another thing is that according to Ibn Sina celibacy and taql are related, and since God is considered celibate according to him, it can be concluded that he considers God as wise. Of course, it should be noted that the proof of the attribute of intelligence for Allah is based on the fact that names and attributes are not restricted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellect
  • Obligatory existence
  • reason
  • incorporeity
  • aveSina