آموزش فلسفه در حوزه‌های علمیه بر اساس مراحل سلوک عقلی از ظاهر عالم به باطن آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه قم

چکیده

معمولاً طلاب فلسفه که در آغاز کتابی همچون بدایة الحکمة، با مبحثی همچون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت روبرو می‌شوند، با این چالش مواجهند که فایدۀ خواندن این مباحث چیست؟ در پاسخ گفته‌اند که این مباحث برای فهم عقائد و حکمت اسلامی و ... است. لکن چون ارتباط میان این غایت، و زنجیرۀ مباحث کتاب فلسفی تبیین نمی‌گردد، آشفتگی ذهنیشان تسکین نمی‌یابد که این نشان از باقی ماندن آن رخنهٔ ذهنی است. مسألۀ نوشتار حاضر این است که «محتوای آموزشی فلسفه را چگونه سامان دهیم تا طلاب این علم، نیاز به هر مطلب را احساس کنند و با تلاش ذهنی خود سعی در دستیابی به پاسخ آن داشته باشند؟» این تحقیق که از نوع کاربردی می‌باشد، با اصل موضوع انگاشتن این مبنا در علوم تربیتی که روش سازماندهی منطقیِ مبتنی بر «ساختار دانش» را متناسب با نیازهای یادگیرنده نمی‌ داند، با عطف توجه به کتاب بدایة الحکمة و روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اگر بخواهیم زنجیرهٔ مباحث فلسفه مبتنی بر نظام نیازهای یادگیرنده سامان داده شوند، باید در آموزش فلسفه، سیر مباحث از محسوس به انتزاعی و از معقول اولی به معقول ثانی تنظیم گردد که ترتّب ادراک آنها بر یکدیگر ملموس شود تا ذهن مخاطب با آن درگیر شده و بتواند فعّالانه در فرآیند یادگیری مشارکت کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Teaching Philosophy in Seminary Schools based on the Stages of Intellectual Wayfaring from the Outward of the Universe to its Inward

نویسنده [English]

  • Abolhasan Bayati
Qom Seminary
چکیده [English]

Usually, the students of philosophy, who encounter a discussion like ‘principality of existence’ and ‘conventionality of quiddity’ in the beginning of a book like Bidāyat al-Ḥikma, face the challenge of what the use of such discussions are. In answering this question, it is said that such discussions are used for understanding the Islamic doctrines and Hikmat, and the like. However, since there is no mention of the link between this end and the chain of discussions in philosophical books, the students’ confusion is not settled, which shows the persistence of that mental interstice. The question in the present article is as follows: “How can we organize the educational materials of philosophy to make the students of this discipline feel a need for any material and attempt to access the answer with their mental efforts?” This study, as an applied one, assumes as a principle in the educational sciences the idea that the logical organization based on ‘structure of knowledge’ is not proper for the needs of the learner. It then concludes, by considering the materials in Bidāyat al-Ḥikma and the descriptive-analytical method, that we must adjust the discussions from sensible to abstract and from primary intelligible to secondary intelligible facts, if we want to organize the chain of philosophical discussions based on the system of the learner’s needs. In this way, the order of understanding the materials becomes more tangible so that the addressee’s mind is involved in it and he/ she can actively participate in the learning process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic philosophy
  • transcendental Hikmat
  • teaching philosophy
  • philosophical issues
  • curriculum