تحلیل و بررسی تفسیر میرداماد از روایات معرفةالله‌بالله

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

خ 75متری عمار یاسر، بلوار شهید بیگدلی، کوچه هفتم، مجتمع آیت الله شاهرودی، بلوک 442، واحد 9

چکیده

میرداماد، در شرح روایت «اعْرِفُوا اللهَ بِاللهِ...»، دو تفسیر ذکر کرده است؛ حاصل تفسیر اول این است که اگر معرفت خدا با وساطت ممکنات و استشهاد به ماسوی‌الله حاصل شود، «معرفةالله‌بالله» نیست. اما اگر معرفتی حاصل از توجه به طبیعت وجود باشد و از طبیعت وجود، وصول به معرفت حق تعالی محقق گردد، در این صورت «معرفةالله‌بالله» حاصل شده است. او در تفسیر دوم، این نوع معرفت را به شناخت خدا به واسطۀ جمیع صفات کمالی که عین ذات حق هستند و زائد بر ذات نیستند، توضیح ‌می‌دهد. اما این دو تفسیر علاوه بر ناسازگاری با مبنای اصالت ماهیت ایشان، با محتوا و سیاق این روایت و روایات دیگری که با این مضمون ذکر شده است نیز هم‌خوانی ندارد. این نوشتار در صدد است تا با روش تحلیلی- توصیفی به تحلیل و بررسی دیدگاه ایشان در این زمینه بپردازد. آنچه پرداختن به این مسأله را مهم می‌کند این است که اولا دیدگاه ایشان با این تفصیل در جای دیگری ذکر نشده است و ثانیا این بررسی، جایگاه فلسفه را در تبیین و تفسیر متون دینی روشن‌تر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and review of Mirdamad's interpretation of the hadiths of Marafallah Allah

نویسنده [English]

  • سجاد ضیایی
خ 75متری عمار یاسر، بلوار شهید بیگدلی، کوچه هفتم، مجتمع آیت الله شاهرودی، بلوک 442، واحد 9
چکیده [English]

Mirdamad, in the description of the narration "Arifwa Allah bi Allah...", has mentioned two interpretations; The result of the first interpretation is that if the knowledge of God is achieved through the mediation of possibilities and witnessing to God, then it is not "knowledge of God and God". But if there is knowledge resulting from attention to the nature of existence, and from the nature of existence, the knowledge of the Almighty is realized, in this case, "Knowledge of God" has been achieved. In the second interpretation, he explains this type of knowledge as the knowledge of God through all the attributes of perfection which are the essence of truth and are not superfluous to the essence.But these two interpretations, in addition to being incompatible with the basis of the originality of his nature, are also inconsistent with the content and context of this narration and other narrations mentioned with this theme. This article aims to analyze and examine his point of view in this field with analytical-descriptive method. What makes addressing this issue important is that, firstly, his point of view has not been mentioned in this detail anywhere else, and secondly, this study makes the position of philosophy in the explanation and interpretation of religious texts clearer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge of God
  • Mirdamad
  • existence