کلیدواژه‌ها = بیماری نفس
رویکرد سهروردی در درمان بیماری های نفس

دوره 9، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 25-44

نادیا مفتونی؛ محمدمهدی داور