کلیدواژه‌ها = فلسفه و علوم انسانی
کارکردهای فلسفه اسلامی در استنباط معارف دینی

دوره 9، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 113-130

سید محمد طباطبایی؛ مهدی منصوری