کلیدواژه‌ها = انحصارگرایی
دیدگاه «وحدت متعالی ادیان»، از منظر عرفانی، معرفت‌شناختی و دینی

دوره 9، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 25-34

علی نگارستانی؛ حسن پناهی آزاد


بررسی تطبیقی نظریه پلورالیسم دینی از منظر شوآن و ملاصدرا

دوره 9، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 173-194

محمد شیروانی؛ حبیب الله دانش شهرکی