کلیدواژه‌ها = اعتقادات
بررسی اعتبار و حجیت قواعد مهم اصول لفظیه در استنباط معارف اعتقادی ازمنابع نقلی دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

سید محمد طباطبایی؛ محمد رضاپور


ضرورت اجتهاد در معارف اعتقادی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-120

سیدمحمد طباطبایی