وجود رابط و مستقل از دیدگاه علامه طباطبایی، استاد مصباح یزدی و استاد جوادی آملی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

سطح سه حوزه علمیه، قم، ایران

چکیده

وجود رابط و قسیمِ آن، مستقل، ازجمله مسائل و محمولات فلسفه است که در حکمت متعالیه، هم در حوزه قضایا و هم در عالم اعیان درباره آن بحث و بررسی شده است. در عالم قضایا، وجود رابط، که حقیقت آن رابط و در غیر بودن است، اگر همان نسبت حکمیه باشد، به‌عنوان جزئی از هل مرکبه موجبه ضرورت دارد، اما اگر همان نسبت حکمیه نباشد، از لوازم قضیه خواهد بود که به‌تبع تصدیق و حکم، در ذهن نقش می‌بندد. در عالم اعیان، کلیه ممکنات، اعمّ از جواهر و اعراضِ وجودات، رابط‌اند و تنها حق تعالی است که مستقل لحاظ شده است. این مطلب اثر شگرفی بر دیگر مسائل فلسفی بر جای گذاشته و بررسی آن براساس نظریه علامه طباطبایی موضوع این مقاله  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Connective and Independent Existence and from the Viewpoint of Allameh Tabataba’i, Ayatollah Mesbah Yazdi, and Ayatollah Javadi Amoli

نویسندگان [English]

 • Rasul Aqaee Alaneq
 • Mahmud DezfooliNasab
Level 3 seminary, Qom, Iran
چکیده [English]

Connective existence and, its sub-category, independent existence are among the issues and predicates of philosophy, which have been discussed in the transcendental philosophy, both in the sphere of propositions and in the world of entities. In the world of propositions, the connective existence, the reality of which is being connective and otherness, if it is the same as the relation of judgment (between subject and the predicate), is necessary as a part of the composite whetherness affirmative proposition; but if not, it will be one of the concomitants of preposition, which will be sticked in the mind following affirmation and judgement. In the world of entities, all contingent entities, including substances and accidents of existences, are connective, and only Allah Exalted is considered an independent existence. This has left a tremendous impact on other philosophical issues, and study it based on Allameh Tabataba’’'s theory is the subject of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • connective existence
 • predicative existence
 • simple whetherness
 • composite whetherness
 • Allameh Tabataba’i
 • Mesbah Yazdi
 • Javadi Amoli
 1. جوادی آملی، عبدالله (1389)، رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه)، قم: مرکز نشر اسرا.
 2. خواجوی، محمد (1378)، ترجمه اسفار اربعه، تهران: مولی.
 3. صدرالدین شیرازی، محمد (1440ق)، الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعه، قم: طلیعه نور.
 4. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1404ق)، نهایة الحکمه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعة المدرسین.
 5. ــــــــ (1420ق)، بدائة الحکمه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعة المدرسین.
 6. مصباح یزدی، محمدتقی (1393)، تعلیقه علی نهایة الحکمه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیŠ.
 7. ــــــــ (1394 الف)، آموزش فلسفه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی
  امام خمینیŠ.
 8. ــــــــ (1394 ب)، شرح نهایة الحکمه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیŠ.
 9. مطهری، مرتضی (1393)، شرح منظومه، قم: صدرا.
 10. ــــــــ (1397)، شرح مبسوط منظومه، قم: صدرا.