نویسنده = سیدمحمد طباطبایی
بررسی اعتبار و حجیت قواعد مهم اصول لفظیه در استنباط معارف اعتقادی ازمنابع نقلی دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

سید محمد طباطبایی؛ محمد رضاپور


کارکردهای فلسفه اسلامی در استنباط معارف دینی

دوره 9، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 113-130

سید محمد طباطبایی؛ مهدی منصوری


ضرورت اجتهاد در معارف اعتقادی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-120

سیدمحمد طباطبایی