کلیدواژه‌ها = سنخیت
وجود رابط معلول از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 9، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 95-110

حسن محسنی؛ سید باقر حسینی کریمی


سنخیت علّی و معلولی از منظر ملاصدرای شیرازی و فخرالدین رازی

دوره 5، شماره 2، آذر 1398، صفحه 49-66

حمزه‌علی بهرامی؛ بهناز السادات طبیبیان