کلیدواژه‌ها = ولایت
تنقیح مبانی انسان‌شناختی آموزه کمال در عرفان نظری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 137-152

سیده عالیه نقوی؛ مصطفی فرهودی؛ وحید سهرابی فر